srijeda, 6. prosinca 2017.

sveti nikola - crkvice u splitu

Split ima dvije crkvice posvećene svetom Nikoli, marjansku Svetog Nikole putnika i velovarošku crikvicu Svetog Mikule na Stagnji
http://nada4.wix.com/split-croatia

Nema komentara:

Šufit