nedjelja, 26. studenoga 2017.

moj mail zabi upravo

iako sam sve dospjele rate kredita platila, opet ste ovrhom legli na moga jamca s ustegama na mirovinu jamca!
Ovo nije prvi put da pričinjavate štetu meni i jamcu. Ovo ljeto ste nas ovršavali za rate unaprijed! Troškove FINE od preko 100 eura koje
ste nam tada prouzročili nitko nije namirio.
Sada ponavljate gadost! Izvolite hitno povući ovrhu na jamca jer će u protivnom sve vaša iznuđivanja biti prijavljena policiji.

Nema komentara:

Šufit