srijeda, 15. studenoga 2017.

Kraj mora


Bače jutros. Lito je finilo. Nima pasa osin di kojeg pasa. Nebo na zemlju. Studeni. Smrzla se duša i tilo. Ajmo ča trčat. Do Zente. I više, e... 


Firule danas izgledaju baš ovako...
Banu želimo da se šta prije vrati pivanju, a svima nama koji radimo popodnevnu ide pisma...


Nema komentara:

Šufit