petak, 17. studenoga 2017.

45-ti

Proteka je radno, s đacima i studentima.
Do pemzije još 22 godine.
Fala svima koji su me se sitili.

Nema komentara:

Šufit