četvrtak, 24. kolovoza 2017.

životopis je bitan!

predsjednik , premijer, ministri, pomoćnici ministara, državni tužitelj, pomoćnici državnog tužitelja, svi suci, svi profesori sveučilišni i školski, svi likari, zubari, veterinari, baš svi koji odlučuju o sudbinama morali bi transparentno imati životopis na internetu. da, šta se čudite?! triba se točno znati njihov životni put.
tada nam se ni ne bi na bilo koju funkciju utrpalo svašta, smanjila bi se korupcija, ljudi bi mislili što rade i čime se bave i kako se ponašaju. i ne, nema tu nikakve zaštite privatnih podataka, javni interes je u pitanju. 
#javniinteres #hoćuboljuhrvatsku #transparentno

Nema komentara:

Šufit