utorak, 22. kolovoza 2017.

Moda

Moda. Ovo neko nije ima boršu, pa se sitija onih iz špajze, za poč u spizu... I sad to košta puste funte. A sićate li se ovoga iz doba socijalizma?! Ovo je ka i sa šlapama na rige, bit će koja glumica žgincala nogu i stavila ih na veštu iz potribe, a svi odmah ka ofce za njom u iste. Budi svoj(a)

Nema komentara:

Šufit