subota, 4. veljače 2017.

*****

jedini sukob 
današnjice je sukob 
pametnog i glupog te 
odgojenog i neodojenog.

Nema komentara:

Šufit