četvrtak, 24. prosinca 2015.

Stručnost

Slušam komentare za gospodina mandatara. Ljudi koji daju u proračun uglavom podržavaju, oni koji su na budžetu uglavnom dižu bune.. Uglavnom. Ja ću kao i za Predsjednicu reći, pustimo čovjeka da radi, neka pokaže što zna. Uvijek sam za stručnost.

Nema komentara:

Šufit