nedjelja, 20. prosinca 2015.

*****

dnevnica, ručak, putni troškovi i rad u radnoj organizaciji za plaću. tako pa bismo vidili koliko bi njih imalo želju za poč u sabor i vladu.

Nema komentara:

Šufit