ponedjeljak, 17. kolovoza 2015.

pomoć

upravo mi je na vrata ureda došlo drago lice, majka.
- znam da nešto marjanskima nešto imaš, da si nešto o njima već i pisala, ali bi li ti ovo moglo šta pomoći?
- hvala draga majko, sve će pomoći.
eto, to se zove konkretna pomoć. ako mi još netko pomogne za varoške crkvice i palače u diolecijanovoj palači i oko nje, zahvalna sam.


a kad okreneš stranice, ima tu i crikvicama velog varoša


 smile emoticon

Nema komentara:

Šufit