srijeda, 5. kolovoza 2015.

****

Dan za riječ HVALA!
Hvala svim poštenim građanima ove zemlje koji su je branili i obranili.

Nema komentara:

Šufit