nedjelja, 23. kolovoza 2015.

*****

da si negdje sa samo jednom kesicom i vrlo neizvjesnom budućnosti a dijete ti na rukama, kako bi se osjećao da te tuku, pucaju u tebe, mlate? 
ako u hrvatsku budu ušle izbjeglice iz sirije, a tko zna koliko će ih još doći i što će se događati, najvažnije je ne zaboraviti da si čovjek.

s obzirom da sam za milanovićeve vlade kao državljanin rh sa svim urednim dokumentima doživila da me se bez ikakvog povoda mlati u prostoru institucija rh i po nalogu institucija, znam da nije ugodno.
stoga molim svih da prema ljudima postupaju čovječno. to su ljudi bez obzira što nisu članovi partijske organizacije. da, u hrvatsku su stigli ili će stići ljudi koji nisu članovi partije i u hrvatskoj žive ljudi koji nisu članovi partije. ljudi imaju ljudska prava.

Nema komentara:

Šufit