četvrtak, 8. siječnja 2015.

*****

za Francusku!
za slobodu govora!


Nema komentara:

Šufit