nedjelja, 11. siječnja 2015.

*****

još uvijek sam u uredu koji sam sama stvorila, vlastitim radom i pameću.


prošetat ću kada mi republika hrvatska dade jedan ured, učionicu i sl.
do tada iš od mene silo nečista...


 —  osjećam se obzirno.

Nema komentara:

Šufit