petak, 2. siječnja 2015.

a vidi ovo

palindrome ti oče reč da se obe strane riči oli broja čitaš isto, a 0 i 1 čine binarni sustav :)

Nema komentara:

Šufit