četvrtak, 31. listopada 2013.

*****

od danas više ništa neće biti isto tj. mnoge će stvari i ljudi poći točno gdje im je misto... naidili su me, a kad me ljute u najboljoj sam formi.

Nema komentara:

Šufit