utorak, 5. prosinca 2023.

stručnost na prvom mjestu!

Imamo vrsne elektroenergetičare i ne želimo više nikakve pravnike na čelu HEPa.

Nema komentara:

Šufit