ponedjeljak, 25. prosinca 2023.

*****

U novu godinu gren s takvin špiriton i forcon da će se sve prašit. 😁 Kroza godine san trpila i gucala svašta i svi su prolazili lišo. Učinili mi pustu štetu i puno lošega. E sad, mogla san kroz svo to vrime obolit, raskrabit se o' tuge i žalosti, stanjit se, uč u se, izgubit volju. Ma ke, tili su me satrat, a postigli su tutokompleto kontru. Nisan se dala, grizla san život, dobijala jednu po jednu malu bitku i sad san u najboljoj formi. I sa puno force. To oče reč da ću baš  svaki problem korpižat nogon ka stari važ i odletit će barenko 100 metri. Gremo naprid! Punon forcon. Za dišpet dušmanima koji nisu uspili, a i neće i na radost prijateljima kojima želin da i nadalje jemaju čist obraz i da moredu uzdignuta čela proč priko Splita, to vridi puno više od svega ča se stekne šporkarijama. Sritan Božić svon poštenon i dobron svitu! 🎄

Nema komentara:

Šufit