petak, 29. prosinca 2023.

finili su mare bali

Da se odma razumimo, šta san trpila trpila san. Više ne trpin ni krupnicu ni sitnicu. Zločine prijavljujen policijotoma, bezobrazne šaljen u niku stvar, nasilni će dobit trisku i bit će korpižani nogon u gujicu, a gren i na izbore, barenko da prikrižin štetočine

Nema komentara:

Šufit