nedjelja, 8. listopada 2023.

danas me dopala Šolta


Danas me dopala Šolta... Zvuk brodske makinje, miris mora, tamarisa i bora. Tišina otoka. Sutra ću još dodat sliju kako se točajen (da još malo vadin mast onima koji su već u kapotu). Teplo je, lipo je. Lito još dura. Dalmacijo volin te..
Još litrati i puno lipi video: 



Nema komentara:

Šufit