petak, 16. rujna 2022.

velike šporkarije

 Ovdje bi trebalo istražiti i borbu za fotelju između sudaca (da dobro ste pročitali), a ne samo sukobe između zatvorenika. Na tom sudu, a posljedično i u zatvoru događale su se velike šporkarije.

Nema komentara:

Šufit