srijeda, 7. rujna 2022.

****

22:02, omladina (čitaj maloljetnici) urliču kraj OŠ Manuš i ne daju spavati cijelom kvartu.
#kad_nema_učenja
#kad_se_daruju_ocjene

Nema komentara:

Šufit