srijeda, 7. rujna 2022.

*****

Šta je ovo došlo?
Hapse zbog lupeštine, a počeli i zbog mita.
Zar mito nije najvažnija hrvatska vrednota i tradicija?
Počeli tu nešto čačkati, istraživati, gledati račune, imovinu, neke stare presude. Uzdrmani su temelji ove zemlje. 😵‍💫

Nema komentara:

Šufit