nedjelja, 30. siječnja 2022.

******

E... furešti. Stižu sa svih strana svita, tonobilom, feratom, vaporom, aeroplanom, na noge oliti autotabanićima. Ko više ko manje, ostave koji šold, skupljadu se euri. Ovod svit prvoklasno živi od tega, a ne trudi se priko mire. Jedna agencija čisti, druga pere robu i šumprešaje, treća vrbuje goste. Kako pinezi stižu, mnogi su zaključili da im opće nije potriba radit, a ni poslat dicu u skulu, njanci na zanat. Neki su i upisali skulu, ali friga im se za znanje, učenje, rezultat, pinezi o' furešti će stizat trudili se oni oli ne. Sve do jednega puta, ka šta je recimo bija ovi lockdown. Narafski, svit nije doša pameti, i dalje vozi po starom, pa šta bude. I sad jemamo ljude koji su zaboravili kopat, a nešto umno tipa programiranja, projektiranja i sl. nikad ni nisu naučili. Arivaju nove tehnologije, a furešti mogu već sutra reč da je ove godine u điru Grčka. Ne želim njanci promislit ča to nosi ovon incukanon svitu, pivat će se veselo i ozareno ko ovo more platit, a? Di? Po svin kafama ča se neradnički po cile dane srču na rivi, od jutra do sutra, e...

Nema komentara:

Šufit