ponedjeljak, 10. siječnja 2022.

*****

Dakle, ako vas tu prebiju, sakriju vam spis i slično, odgovorna je Marina Boko i to do izbora koji su već trebali biti, ali nije održana sjednica Drzavnog sudbenog vijeca (iz meni nepoznatih razloga). Napominjem da sam Republiku Hrvatsku prijavila EU sudu za ljudska prava baš zbog kršenja ljudskih prava od strane Marine Boko.

Nema komentara:

Šufit