utorak, 11. siječnja 2022.

*****

Došlo mi je pismo od EU suda za ljudska prava u Strasbourgu, moja prijava protiv Republike Hrvatske je dobila broj. Sad treba čekati.

Applicants Croatian
ECHR.COE.INT
Applicants Croatian
Ako odlučite podnijeti zahtjev Sudu, molimo Vas da se pobrinete da Vaš zahtjev doista bude u skladu s pravilom 47. Poslovnika Suda kojim je propisano koje sve informacije i dokumenti moraju biti dostavljeni.

Nema komentara:

Šufit