nedjelja, 8. kolovoza 2021.

*****

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/hrv&c=

Ovo su stranice EU suda za ljudska prava. Promijenili su se rokovi za podnošenje prijave, smanjeni su sa 6 mjeseci na 4 mjeseca. Obavijest piše i na engleskoj i na francuskoj inačici, ali ne i na hrvatskoj inačici. Sud će prijavu ako nije predana na vrijeme proglasiti nedopuštenom. Zapitajmo se zašto na hrvatskoj inačici stanice nema obavijesti o promjeni? Jesmo li građani II. reda?

Nema komentara:

Šufit