petak, 6. kolovoza 2021.

*****

Vadim sve iz e-komunikacije što mi treba za EU sud zbog one gospođe s pečatom koji nema kružni oblik.
Neuredne rečenice, pravopisne i gramatičke greške, pravno neosnovani događaji i radnje... 😱
#republika_čep

Nažalost, suci ne plaćaju iz svog džepa za svoje greške. Mogu svakom u ovoj zemlji prouzročiti zlo, loše i nezakonito suditi i čak i zatvarati, mogu raditi i bez stručne spreme, mogu raditi i kaznena djela, mogu zlostavljati, sve što hrvatsko pravosuđe zakaki na kraju plati mali poduzetnik, među njima sam i ja nažalost.

No, da ću dopustiti taj cirkus, neću. Čak i ako EU sud bude ljubitelj nacrtanih pečata, pokrenit ću postupak iznova. I da, svu dokumentaciju ću dostaviti i PN USKOKu

Nema komentara:

Šufit