petak, 30. travnja 2021.

divota jedna


 Moja ranojutarnja korespodencija s računovođom

nakon dostavljanja pdv broja.

😁😁😁

U kakvoj mi zemlji živimo, divota jedna.

Nema komentara:

Šufit