srijeda, 28. travnja 2021.

Činjenice a ne dojmovi

S obzirom da neki imaju problem sa svojim identitetom i prave zbrčku da se više ne zna tko je tko, obavijestit ću javnost da ja nemam niti jedan jedini dan staža za Republiku Hrvatsku, odnosno da nikad nisam radila u državnoj školi, na državnom fakultetu i slično. Cijeli staž sam u privatnom sektoru, a onaj tko uporno širi neistine ne može promijeniti činjenice.

Nema komentara:

Šufit