utorak, 20. travnja 2021.

*****

 

Vratiti i ocjene na polugodištu jer je njihovo ukidanje (ukinili su to Milanović i Jovanović koji nikad nisu učili djecu, dakle, nemaju pojma o tome!) dovelo do sramotnog nerada i katastrofalnog neznanja.

Nema komentara:

Šufit