subota, 3. travnja 2021.

*****

Evo kako radi sustav socijalne skrbi, godinu dana sam učila djecu iz dječjeg doma, pa znam. Dijete koje je izuzeto iz obitelji u dom ide kad je to krajnje rješenje, a njegov spis u kojem pišu detalji, pa i oni o tome ide li dijete po prilagođenom programu u školu, ima li bolesti, govornih ili sličnih mana, pije li kakve lijekove, i sl, stiže danima nakon njega, dakle uprava doma i odgajatelji mogu samo nagađati o itekako važnim stvarima.

Imam samo jedno pitanje na temu socijalne skrbi: Zašto nije sprovedena digitalizacija? Time bi spis s djetetom ušao u dom. Socijalna služba, ali i odgajatelji bi ga istovremeno mogli pregledavati putem računala.
Došla sam kao inženjer učiti djecu u dječji dom, dijete stiglo, papiri na čekanju, a ja koja nisam ni logoped, ni psiholog ni pedagog ni socijalni radnik ni defektolog i sl, vidim da dijete ima govornu manu, zaključujem iz ponašanja da vjerojatno u školu ide po prilagođenom programu, čak zaključim i što mu je točno dijagnoza, ali nisam likar, pa moram to držati u sebi, a svima ostalima nepoznavanje činjenica o tom djetetu stvori brdo problema. Da su znali što mu je točno, svi bi se i adekvatno ponašali, zar ne?
Hrvatska, prikini palamuditi i za šporke interese pojedinaca zaustavljati digitalizaciju! 21. je stoljeće i vrijeme mita i korupcije na pojedinim papirusinama je gotovo!

Nema komentara:

Šufit