ponedjeljak, 1. lipnja 2020.

drača
"Predivna" drača. U Splitu naravno. Ulica u kojoj je uzgajamo se zove Domovinskog rata.
                Eto, ova sličica opisuje stanje u državi.

Nema komentara:

Šufit