srijeda, 8. travnja 2020.

sve puno alkosaTolstojeva Split upravo.
Koliko ispičutura vidite po zidicima i kraj zidica?
S jedne strane ljudi ne mogu raditi, a s druge alkoholičari rade party na zidicima

Nema komentara:

Šufit