petak, 10. travnja 2020.

sramota

Majke su pustile dicu da loču i igraju balun kraj škole Manuš...
Nije ih sramota.
Ono, neka poduzetnicima budu zatvorene radnje i poslovni prostori do beskonacnosti, a one ce se rišit dice i primat ljubavnike...

Nema komentara:

Šufit