utorak, 28. siječnja 2020.

Joker

Pogledala sam film Joker.
Film gledam danas prvi put, nakon nemilih događaja u Splitu. 
Puno pitanja za razmisljanje.
Previse.
#kad_je_sustav_gnjil

Nema komentara:

Šufit