srijeda, 15. siječnja 2020.

*****

Di je sve bija moj učenik otkada je počela nastava?
1) ekskurzija - i to druga po redu, lani su bili na jednu, ove godine na drugu, ima se može se... Nije pao razred, tako da netko krivo ne shvati
2) školska praksa na terenu - 7 dana
3) 30 dana štrajkanja i plaćenog nerada
4) 10 dana obiteljsko putovanje, unaprijed uplaceno za zimske praznike dok se jos nije znalo da ce biti strajka i bilo je predviđeno da će biti duži zimski praznici.
I sad ova zemlja očekuje da on odmah sve zna za 5. A vidi kako se bidan umorija i di je sve bija i sta je sve bilo, odnosno nije bilo otkad je počela škola.

Nema komentara:

Šufit