četvrtak, 30. kolovoza 2018.

pomak na bolje

Zasad imamo pisanu odluku, a Parametar doo daje fond sati za jednog učenika za cijelu godinu.
Čekamo i financijsko rješenje.

Jeste li vidjeli što je žena u poduzetništvu, a? :)

Nema komentara:

Šufit