srijeda, 29. kolovoza 2018.

kako stvari zasad stoje

Nažalost, sa Županijom još uvijek nije administrativno riješeno ono na čemu se ovih dana radilo i što je nadležni pročelnik usmeno izjavio da će biti odobreno i realizirano. Nadam se da ovo nije bilo kako narod kaže obećanje ludom radovanje. Ja sam napravila sve što sam mogla po tom pitanju.

Nema komentara:

Šufit