četvrtak, 30. kolovoza 2018.

******

Nisam zaboravila tragediju na Kornatima.

Nema komentara:

Šufit