srijeda, 27. lipnja 2018.

sramota

HDZ je ionako nepismenom narodu uzeo još tjedan nastave koja će ove godine u Splitu početi još kasnije u odnosu na ostatak svijeta. Bravo, oduševljeni smo, svi će biti perači zahoda u Njemačkoj i Irskoj, a onaj tko se učlani u HDZ će dobiti dopusnicu HDZa da se zaposli u Hrvatsko na istim poslovimaj. Samo naprijed moj narode, daj im i dalje glas, veličaj nepismenost, veličaj prepisivačinu, veličaj zlo i vidjet ćeš gdje ćeš doći.

oli po splisku

HDZ je ionako nepismenom narodu uzeja još šetemanu nastave koja će ove godine u Splitu počet još kasnije u odnosu na ostatak svita. Bravo, oduševljeni smo, svi će bit perači konduta u Njemačkoj ili Irskoj,  a onaj tko se učlani u HDZ će dobit dopuštenje HDZa da se zaposli u Hrvatskoj na istim poslovima. Samo  naprid moj narode, daj im i dalje glas, veličaj nepismenost, veličaj prepisivačinu, veličaj zlo i vidit ćeš di ćeš arivat.

Nema komentara:

Šufit