srijeda, 6. lipnja 2018.

*****

Došla mi je pošta od države, na moju adresu na kojoj sam prijavljena od 1986. i gle čuda pisalo je Nada Magazin. Jutros sam bila na Poreznoj upravi Split i tamo su me našli pod imenom Nada Magazin i pod tvrtkom Parametar doo mojom tvrtkom koja je također na istoj adresi. Zanimljivo kako Republika Hrvatska sad zna kako se zovem i na kojoj adresi živim i radim. Osjećam se ispunjeno, zadovoljno, puna sreće 

Nema komentara:

Šufit