utorak, 26. lipnja 2018.

*****


kad gledaš kako od dice postaju odrasli ljudi... znate li koji je to osjećaj? neki moji đaci koje sam učila prije nekoliko godina već imaju svoju dicu! danas držim zadnje pripreme za državnu maturu (sutra se piše matematika) učeniku kojeg sam učila 4 godine. 

Nema komentara:

Šufit