petak, 15. lipnja 2018.

Škola je gotova!


#zadnjidannastave #znanjevrijedi #parametar

Čestitamo svim učenicima koji su s uspjehom završili razred i njihovim roditeljima, a posebno našim polaznicima! Uživajte u ljetu! Vidimo se na početku školske godine, a za sve one koji žele učiti otvoreni smo cijelo ljeto.


#popravniispit #drzavnamatura #prijemniispit #radsnaprednomdjecom

#ljetnaskolainformatike #ljetnaskolafrancuskogjezika

Nema komentara:

Šufit