petak, 27. travnja 2018.

*****

Jesam li vam rekla da sam danas bila u HEPa i da sam im rekla da ću Policiji reći tko sve tu u državnoj firmi sidi na mistu inženjera i prima plaću za VSS, a nema VSS?
Da nije bilo ovog cirkusa oko struje čovik, pa ni žena im ne bi tako lako uspija doč u firmu i to reč, e...
Nisu zasad isključili ništa, a ni neće, ako probaju odoh ja isti sekund na Policiju reč sve što znam. I da, mogla bih ispričati i što sam vidjela na prvom poslu, a zbog čega sam dala otkaz gazdi mutikaši koji je mutija s mutikašama iz HEPa... Radi se o namjernoj ugrozi elektrane što je prema kaznenom zakonu itekako kažnjivo.

Nema komentara:

Šufit