srijeda, 26. srpnja 2017.

litnji gušti


ja sam mojih 700 m jutros isplivala tu 

zaslužena marenda poslin plivanja. 
drito sa cabla pa u justa.

Nema komentara:

Šufit