ponedjeljak, 24. srpnja 2017.

demonštracijunPratim demonštracijun iz ureda da me opet ne utamniče. To ne znaci da sam zadovoljna s neredom koji vlada u Splitu i Hrvatskoj.

Nema komentara:

Šufit