petak, 14. srpnja 2017.

*****

još njanci rič ka odgovor od ZABE na moj prigovor. svi junaci mukom zamukoše. a ko će platit trošak ovrhe za unaprijed ovršeno? mojoj materi je već za to skinilo s računa, a meni pita još nekoliko stotina kuna. neka nami adezea i katoličke crkve. volin rvacku neopisivo, a naš pricidnica je moj životni idol i ideal. nadahnuće. inspiracija 

Nema komentara:

Šufit