četvrtak, 29. rujna 2016.

Duilovo
ovo je kraj splita kad se ide uz more, dalje možeš samo plivajući ili barkom, možda aeroplanom. zove se duilovo. bilo je nekih planova da se uredi šetnica i plaža sve do podstrane, ali nije se uredilo ni duilovo. slike su dobro ispale kako zapravo izgleda. to je meni daleko i zadnji put sam tu bila ka dite. ništa se nije prominilo, osim što je uređena manja plaža za pse. 
da smo tražili novac iz eu fondova za uređenje s obzirom da smo turistički grad, možda bismo i bili dobili. no, nismo uredili ni kolodvor, a kamoli plažu na kraju splita.

Nema komentara:

Šufit