nedjelja, 23. studenoga 2014.

ljubica


kažeš: pravila su vrlo jednostavna. ništa se ne smije dirati
i kažeš: 100 000 puta smo to ponovili, a ja opet sve diram.
i opet ću, naravno. 
ljubi vas ljubica 

Nema komentara:

Šufit